CAKAR JAYA TETE W: Catur Karsa Jala Raya Tertulis Terbuka dan Wajar

Pendahuluan

Berikut merupakan pentutup dari trilogi yang diawali dengan CAKAR JAYA [SAMIK93] dan CAKAR JAYA DUA [SAMIK94] . CAKAR JAYA - Catur Karsa Jala Raya [SAMIK93] ditulis sambil mengikui program prajabatan pegawai negeri sipil (1993). Pada saat tersebut, internet belum masuk ke Indonesia, IPTEKnet masih dalam taraf sebentar lagi, serta yang disebut paguyuban baru berumur satu tahun. Draft dari makalah tersebut, dijadikan tugas akhir penataran. Oleh sebab maka dari itu, ada kandungan GBHN-nya :-). Seperti yang diharapkan, makalah tersebut mendapat nilai yang minim. Maklum .... visi dari pemeriksa makalah tidak sama dengan visi penulis. Perbaikan dari makalah tersebut, dipresentasikan pada lokakarya LAPAN 1993.

CAKARJAYA DUA - Catur Karsa Jala Raya Dan Urusan Anda [SAMIK94] ditulis setahun kemudian, untuk dipresentasikan pada lokakarya LAPAN 1994. Saat tersebut, Internet baru masuk ke Indonesia -- IPTEKnet dan INDOnet.

Sebagai PENUTUP dari trilogi ini, direncanakan CAKARJAYA TETE W, yang tadinya diberi nama CAKARJAYA TIGA - Catur Karsa Jala Raya Teknologi Informasi dan Globalisasi Antarnegara. Kemudian ganti nama menjadi CAKAR JAYA NAWAKSARA. Pola dari tulisan ini akan tetap SERSAN (serius tapi santai).

Penutup trilogi ini, direncanakan akan membahas (namun tidak terbatas pada):

Daftar Pustaka